crni rubovi i filmom

Četvrti broj PURITEKE

S velikom radošću donosimo vijest da je objavljen četvrti broj PURITEKE, e-časopisa koji prati Dan povijesti umjetnosti.

Mnogo truda u Puriteku uložili su članovi Kluba studenata povijesti umjetnosti ARTeFACT, Društva povjesničara povijesti umjetnosti Rijeke i profesori Odsjeka za povijesti umjetnosti te Centar za ikonografske studije – stoga – bacite oko!

PURITEKA

 

 

WEB

LaboARTorij: Prijavi se na radionice grafike!

U sklopu projekta LaboARTorij od 16.11. do 1.12. u više navrata održat će se radionice grafike na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Cilj je radionice zainteresirane upoznati s osnovama grafike i usvajanje principa tehnika dubokog i visokog tiska, litografije i sitotiska.

Uvodno predavanje o grafici održat će poznati grafičar i Dekan riječke Akademije – prof. Josip Butković. Ulaz je SLOBODAN.*

Radionice su besplatne i namijenjene su studentima. Zbog ograničenog broja polaznika potrebno se prijaviti na e-adresu: klub.artefact@gmail.com.

Studenti se mogu prijaviti za sve ili samo određene radionice ovisno o svojim mogućnostima.

Voditelji radionica: Tihana Karlović i Dajana Radoš, asistentice na Odjelu za grafiku APURI

Mjesto održavanja: Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

_________________________________________________________________________________________________________

Termini radionica:

16.11. u 15h predavanje o grafici (1. kat, prostorija 128A) *

17.11. u 16h duboki tisak (1. kat, prostorija 128A)

23.11. u 15h litografija (-1. kat, prostorija A-SO8)

24.11. u 16h  visoki tisak (1. kat, prostorija 128A)

30.11. u 15h sitotisak (-1. kat, prostorija A-S07)

1.12. u 16h završni susret

* Uvodno predavanje obvezno je za sve polaznike radionica radi lakšeg praćenja.

_________________________________________________________________________________________________________

Organizatori:

Klub studenata povijesti umjetnosti (pri DPURi)

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci

Projekt se izvodi uz potporu Studentskog kulturnog centra.

kviiincunks2

Abeceda PU: QUINCUNX

U arhitekturi naziv za strukturu građevine koja je podijeljena na devet brodova. Centralni brod je kvadratnog oblika, natkriven je kupolom s vijencem prozora koja se oslanja na četiri stupa. Kutni brodovi su manji kvadrati također natkriveni kupolom ili križnim svodom. Preostala četiri broda su pravokutnog oblika u pravilu natkrivena bačvastim svodom. Može se opisati i kao grčki križ upisan u pravokutan tlocrt.

Quincunx se počeo primjenjivati u vrijeme cara Justinijana, dakle, ishodište joj je bizantska arhitektura. Prva velika građevina tog tipa je crkva Svetih Apostola u Konstantinopolu podignuta 536. – 546., srušena 1462, a jedna od najpoznatijih je crkva Sv. Marka u Veneciji.

 

RICHARD KRAUTHEIMER, Early Christian and Byzantine architecture, Yale University Press, New Haven and London, 1986., 520.

WERNER MŰLLER, GUNTER VÖGEL, Atlas arhitekture 1. Opći dio, Povijest graditeljstva od Mezopotamije do Bizanta, Zagreb, 1999.

viberlucy

Abeceda PU: IKONA

IKONA (grč.  εἰκών – eikon = slika, lik) – u istočnoj Crkvi tako se naziva slika, reljef ili mozaik koji predstavljaju Krista, Bogorodicu ili kojeg sveca, te u neku ruku participiraju u moći onoga koga predstavljaju (jer su kipovi zabranjeni). U istočnoj Crkvi uživaju određeno kultno štovanje (zbog čega je nekad dolazilo do oštrih ikonoklastičkih borbi) te se u oblicima izbjegava svaki naturalizam, ali se zato bojom nastoji predočiti stanovit irealizam, dapače nadnaravnost, koja vjernicima treba pružiti predosjećaj nebeske slave – boje ikona su zato kanonom određene. Od osobite važnosti su ikone koje se smatraju vjernim odrazom Krista ili Bogorodice za koje se ponekad drži da nisu učinjene rukom, već da su božanskog podrijetla.

O ikonama se može govoriti kao o zasebnoj vrsti religioznog slikarstva – prenosiva ili pomična slika na dasci (što ju razlikuje od mozaika i freske te iluminacije). Može biti i na drugim medijima načinjena. Postanak ikone seže u Egipat gdje su portreti, stavljani na glavu pokojnika, bili izrađeni na duguljastoj daščici u tehnici enkaustike. Kasnije, kršćanska ikona od te egipatske funeralne ikone preuzima oblik, prvobitnu kompoziciju slike u poprsju, enakaustičku tehniku, no i karakter stila.

Literatura:

Leksikon kršćanske ikonografije (ur.) Anđelko Badurina, V. izdanje, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 2006., 287.

Ikona, u: Enciklopedija likovnih umjetnosti, (ur.) Andre Mohorovičić, 2. svezak, Zagreb, Leksikografski zavod FNRJ, 1962., 648.

dijagonalna kompozicija

Abeceda PU: Kompozicija

Kompozicija (lat. compositio od componere slagati, skladati) je raspored unutar neke cjeline, odnosno način na koji su složeni elementi nekog umjetničkog djela. Dakle, ona je formalna struktura umjetničkog djela, koja se očituje u rasporedu i međusobnom odnosu pojedinih elemenata (linija, volumena, svjetla, boje) od kojih je umjetničko djelo izgrađeno. Kompozicija može biti kružna, dijagonalna, piramidalna, okomita, horizontalna.

Literatura:

ŽARKO DOMLJAN, Kompozicija, u: Enciklopedija likovnih umjetnosti, (ur.) Andre Mohorovičić, 3. svezak, Zagreb, Leksikografski zavod FNRJ, 1959.-1966., 210.

Hrvatski jezično portal, kompozicija, http://hjp.novi-liber.hr/index.php?show=search, posjećeno 31.05.2015.

2yarnwi1

Abeceda PU: Sfumato

Sfumato (tal. zamagljen) je način slikanja mekim zamagljenim tonovima zbog čega su obrisi rasplinuti. Tako izvedena slika djeluje kao da je prekrivena tankim magličastim velom. Sfumato se postiže prigušenim tonovima i bojama, a majstor sfumata u renesansi bio je Leonardo da Vinci koji je sfumato najčešće koristio za prikaz udaljenih prostora.

 

Literatura:

Sfumato, u: Enciklopedija likovnih umjetnosti, (ur.) Andre Mohorovičić, 3. svezak, Zagreb, Leksikografski zavod FNRJ, 1959.-1966., 201.

Iva Pevalek

Šalica razgovora: IVA PEVALEK – slikarstvo kolaža

Potaknuti idejom da se pobliže upoznamo s aktualnom umjetničkom scenom i približimo si suvremenu umjetnosti, u sklopu intervjua ,,Šalica razgovora” intervjuirali smo riječku slikaricu Ivu Pevalek. Primijetili smo njezin atelijer u Strossmayerovoj ulici te su nas njezine slike svojim jakim i svijetlim bojama privukle da ju u atelijeru i posjetimo.

Atelijer 1

U atelijeru smo imali priliku vidjeti njezin posljednji, još nedovršeni, ciklus nazvan Venere. Slike iz ovog ciklusa prikazuju ženske portrete izrađene u tehnici kolaža, a na kojima se ističu snažne i svijetle boje zbog kojih slike kao da zrače nekakvom pozitivnom energijom, ali i ostvaruju dojam senzualnosti ženskih portreta. Slike su nas potakle da slikarici postavimo nekoliko pitanja, evo koja:

Slike koje smo imali priliku vidjeti u atelijeru pripadaju ciklusu nazvanom Venere. Jesu li i ostali radovi grupirani u cikluse i jesu li povezani s posljednjim ciklusom?

Prvi ciklus slika Ive Pevalek nazvan je Siluete. Ovim se ciklusom slikarica prvi puta predstavila riječkoj publici, 2010. godine, a izložba je održana u tadašnjoj galeriji K.U.N.S.  Slikarica ga ističe kao njoj osobno najdraži -kao ciklus koji označava njezin početak. Slike karakteriziraju kontrasti svijetlih i jakih boja s tamnim i prigušenim tonovima koji formiraju siluete likova, posebice lika njezina sina koji je bio glavna inspiracija ovoga ciklusa, a upućuju na spoj mističnog, stvarnog i imaginarnog.

Međutim, ovom ciklusu prethode slike iz 2007. godine pod nazivom Konflikti. U njemu se Iva Pevalek bavi temom transformacije hrvatskog društva od vremena Jugoslavije pa do prelaska Hrvatske u Europsku uniju. U izmjenjivanju nivoa crvenih zvijezda na bijeloj podlozi, koje simboliziraju Jugoslaviju, na niži nivo žutih zvijezda na plavoj podlozi, koje simboliziraju Europsku uniju, slikarica problematizira proces promjena našeg društva, prelaska iz socijalizma i komunizma Jugoslavije na nešto novo. Izrađene u foliji koja stvara refleksiju dodatno se naglašava problematika ovog djela – zbog refleksije materijala promatrač dobiva svoje mjesto u samoj slici, odnosno, povijesnoj i društvenoj situaciji onog doba. Ovim ciklusom slikarica je sudjelovala na međunarodnoj izložbi Puzzle Project u Bukureštu.

Drugi ciklus nazvan je Portreti, u kojem svaki portret izveden iz kolaža koji sadrži određen motiv. Portret Fortuna, koji prikazuje umjetničinog sina, izveden je iz motiva djeteline s četiri lista te tako simbolizira sreću. Zatim portret Kabanica inspiriran Gogoljevim djelom Kabanica prikazuje crnog dječaka izvedenog iz kolaža s motivom kabanice te tako simbolizira različitost i odbačenost od društva prožetog klasnim i društvenim razlikama. Na ovaj ciklus nadovezuje se i ciklus slika Astroportreta, kojem pripadaju slike Astro-autoportret te Solaris koji su izvedeni iz motiva planeta i Sunca. Tako Astro-autoportret prikazuje slikaričin portret kao prikaz natalne karte koja je predmet astrološkog proučavanja, a Solaris je izveden iz Sunca te prikazuje slikaričina supruga.

U ovom ciklusu Astroportreta slikarica uvodi motiv astrologije i zvijezda, već nagoviješteni mistikom ciklusa Siluete, a koje će postati glavni motiv njezina budućeg stvaralaštva. Razlog tome je što se Iva Pevalek osim slikarstvom strastveno bavi i astrologijom. Na taj način su ciklusi slika Astroportreti te njemu sljedbenički ciklusi Dotakni Zvijezde i Venere, iako zasebni, povezani zajedničkim motivom astrologije.

Središnja tema ciklusa Dotakni zvijezde jest astrologija, a njemu je slikarica obradila nekoliko osnovnih, fiksnih zvijezda, bitnih u proučavanju natalne karte te ih prikazala na način na koji ih ona doživljava. Kod posljednjeg ciklusa, Venera, motiv astrologije je prisutan, no nije direktno naglašen. Slikarica komponira senzualne ženske portrete s isječcima kolaža koji sadrže prikaz zvijezda ili zvjezdanog neba te im pridodaje nazive kao Venera Urania, Venera Partenos, Aurora opet aludirajući na motiv astrologije, ali i na samu umjetnost, božicu umjetnosti, ljepotu, ljubav.

Na kojim je izložbama sudjelovala i koje je nagrade osvojila?

Talijanskoj se publici predstavila 2013. godine u Bariju s izložbom ciklusa Siluete, za koju je i nagrađena, a u Bukureštu je sudjelovala na projektu Puzzle Project 2007. godine, gdje je zajedno s umjetnicima iz Palestine, Iraka i Turske predstavila svoje djelo Konflikti. Tema Puzzle Projecta te godine bio je sukob – religijski, etnički, nacionalni, politički, a ideja povezivanje umjetnika iz upravo tih konfliktnih područja. Iva Pevalek svojim djelom istaknula je problematiku svog nacionalnog područja. Upravo to iskustvo u Bukureštu navodi kao najljepše.

Dakle, izvor inspiracije je astrologija. Zašto baš astrologija kao glavni motiv? Postoje li još neki izvori nadahnuća ili postoji uzor u nekom poznatom umjetniku?

astro_autoportretKako smo već naveli, Iva Pevalek strastveni je zaljubljenik u astrologiju i astrologija je sveprisutna u njezinim djelima. Astrologiju vidi kao jednu, iako nepriznatu, drevnu znanost, stoga se odlučila za njezino dublje izučavanje, kojim se bavi već pet godina.  ,,astrologija i duhovnost je nešto u što sam apsolutno uvjerena, to je nešto što će mene, kroz moj rad, u ovom slikarstvo u kolažu pratiti, to je nešto što me fascinira, to je nešto što ja jako volim. Jer ju ja stvarno volim i proučavam…”

Tako je primjerice slika Astro-autoportret sastavljena od dvanaest dijelova platna, a na svakom platnu, u tehnici kolaža, prikazan je jedan planet koji je element proučavanja astrologije. Kao elementi astrološkog proučavanja ti planeti ujedno su i elementi astrološke karte pojedine osobe. Tako je umjetnica u ovoj slici iskoristila svoju astrološki kartu kao prikaz svog portreta.

Kada bi izdvojila neke od velikana povijesti umjetnosti, čija su je djela inspirirala, onda bi to bili: Rothko, Klimt, Caravaggio, a posebice Bernini svojim djelom  Ekstaza sv. Tereze gdje se umjetnica pronalazi u strijeli koja dovodi do ekstaze, i ponovno, do zvijezda.

Ciklusi Portreti i Venere izrađeni su u tehnici kolaža. Koje još tehnike upotrebljava? A nakit?

Atelijer 3

Prvi rad Konflikti slikarica je izradila s materijalima folije na lesonitu što je imalo nekakvu prijelaznu kiparsko-slikarsku formu. Zatim se, u ciklusu Siluete, koristi kombiniranom tehnikom – akrilikom i autolakom, gdje istražuje međudjelovanje ovih dvaju materijala te postiže zanimljive efekte pucanja autolaka na akriliku. Nakon toga, potaknuta stvaralaštvom u kolažu slikarice Ratke Lugumerski, srpske slikarice, polako se i ona okreće kolažu, prvo ga kombinirajući s akrilikom u ciklusu Portreti, no naposljetku kolaž preuzima vodeće mjesto u njenom radu. Iako se školovala za kiparicu, kiparstvu se gotovo uopće ne vraća. No ipak, u izradi nakita i radu u kolažu, kojim pomalo izražava kubističku formu, osjeća se njen kiparski duh.

Nakit

Nakitom se počela baviti kao voditeljica radionice Ruke koje vide, a kasnije ga je sama nastavila izrađivati, stvarajući nešto drugačije, ,,svoje” te koristeći različite materijale kao što su epoksidna smola, aluminij, bakar, filc i guma.

Što misli o suvremenoj umjetnosti u Rijeci?

Iva Pevalek otvorena je za sve vidove umjetnosti, no jedino što ju smeta jest zanemarivanje i negiranje tradicionalnijih oblika umjetnosti: slikarstva i kiparstva, nasuprot performansa i konceptualne umjetnosti, za koju smatra da drži vrh riječke umjetničke scene. Autorica navodi da bi voljela kada bi se uz takav način izražavanja, koji stavlja naglasak na brutalnost, šokiranje, surovost, ružnoću, dala jednaka pozornost i vrijednost onoj ”pozitivnoj” umjetnosti.

,,Ne mogu shvatiti zašto se rade razlike između toga i zašto netko tko stvara performans (…) zašto je to više vrijedno nego dok ja stvaram sliku?”

Upravo to i jest ono što ona svojim radovima pokušava postići. Unošenjem pozitivne energije u svoj rad, promatraču prenosi drugu stranu medalje – svijet nije samo surov, brutalan i ružan, ima u njemu jednako toliko i ljepote, ljubavi i veselja. Takvu pozitivnu energiju u svoje radove unosi kroz astrologiju, jer ona je dio nje jednako koliko i slikarstvo.

Poruka budućim povjesničarima umjetnosti i umjetnicima!

Budućim povjesničarima umjetnosti poručuje da proučavaju i pišu o riječkoj i hrvatskoj umjetnosti, ukažu na prisutne probleme i pokušaju to promijeniti, a mladi umjetnici da slušaju sebe i ono što žele izraziti iz sebe, te da ne potpadnu pod utjecaj mode i onoga što se događa drugdje.

Što smo mi stekli posjetom Ivi Pevalek

Osim što smo upoznali rad jedne umjetnice, otkrili smo i zanimljivosti o korištenju različitih tehnika, prožimanju umjetnosti i astrologije te možda dobili i kakvu novu ideju za daljnje istraživanje riječke umjetničke scene.

O Ivi Pevalek

Atelijer 2

Iva Pevalek završila je Školu za primijenjenu umjetnost, smjer kiparstvo, u Rijeci. Školovanje je nastavila na Filozofskom fakultetu u Rijeci na Odjelu za likovnu kulturu, smjer kiparstvo, a kao najutjecajniju osobu kroz svoj studij ističe profesora Želimira Hladnika. Po završetku fakulteta započela je suradnju s nevladinom udrugom slijepih Homer na projektu  ,,Ruke koje vide”. Nedugo zatim događa se preokret u njezinu umjetničkom stvaralaštvu i okreće se slikarstvu koje, od tada pa do danas, zauzima glavninu njezina opusa.

Riječkoj publici predstavila se 2010. godine u ondašnjem klubu K.U.N.S. sa svojim  ciklusom Siluete. Time se uključila u riječki kulturni krug te se može reći kako je upravo tada započela njezina današnja karijera.

Sudjelovala je na međunarodnoj izložbi Puzzle Project 2007. godine u Bukureštu te izlagala u Italiji. Danas svoj radni i izložbeni prostor dijeli sa slikaricom Mirnom Sišul – u atelijeru u Strossmayerovoj ulici 15A u Rijeci.

kutak

Jeste li već pronašli svoj FOTO KUTAK?

Na Dan povijesti umjetnosti FOTOGRAFIJA u petak 27.3. svi su dobrodošli! Bilo da se bavite fotografijom ili o njoj ne znate gotovo ništa – za svakog ima ponešto. Odlučili smo vam to i olakšati!

Klikom na sliku ispod ili na ovaj link uputite su u potragu svog FOTO KUTKA na Danu povijesti umjetnosti! Sretan put! 😉

 

PRONAĐISVOJFOTOKUTAK2

 

 

 

epk

Photoshop radionica popunjena, na EPK radionici još ima mjesta!

Prva je radionica “Photoshop – manipulacija fotografijom nekad i danas” popunjena! Još ima mjesta na drugoj!

Od fotografije do EPK – prevođenje ideje u fotografiju i tekst

GDJE: Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci (konkretnu prostoriju javit ćemo naknadno)

KADA: 27.3. 14-17h

ŠTO: Na fotografskoj radionici “Od fotografije do EPK – prevođenje ideje u fotografiju i tekst” sudionici će imati mogućnost kroz praktični rad odgovoriti na pitanja poput: kako fotografskim medijem predočiti prethodno osmišljenu ideju; koliko nam u tom predočavanju može pomoći korištenje teksta; na koje se sve načine fotografija i tekst mogu međusobno odnositi; kako dovesti rad do konkretne fizičke forme i primatelja.

Navedenim pitanjima bavit ćemo se u okviru koncepta kandidature grada Rijeke za europsku prijestolnicu kulture (EPK). Glavne teme kandidature jesu: rad, voda, manjine i luka, a slogan Rijeka- luka različitosti. Više o tome ovdje. Koncept Rijeke za EPK ne služi doslovnom vizualnom predstavljanju navedenih tema, već će biti uzet u obzir u najširem smislu, kao odskočna platforma za mozganje.

CILJ RADIONICE: Razviti ideju od konceptualno zamišljene poruke do konkretnog vizualnog, upotrebljivog objekta. Nastali radovi će biti tiskani i adresirani (poštom) konkretnim primateljima.

BROJ SUDIONIKA: 8

UVJET: Pošaljite 5 do 10 fotografija koje se mogu dovesti u vezu s konceptom kandidature grada Rijeke za europsku prijestolnicu kulture na danpovijestiumjetnosti@gmail.com. Glavne teme kandidature (čiji je slogan Rijeka – luka različitosti) jesu: rad, voda, manjine i luka. Ako smatrate da je potrebno objašnjenje na koji se način vaše fotografije (ili neka od njih) odnose na kandidaturu, slobodno napišite komentar u mailu.

NAČIN PRIJAVE: Prijaviti se možete slanjem maila na danpovijestiumjetnosti@gmail.com. Prijave će biti uzete u obzir ako ispunite gore naveden uvjet.

ROK ZA PRIJAVU: 24. ožujak 2015. u 23:55

Voditelji:

Petra Mrša, mag.art

Ivan Vranjić, mag.art

wantedgace

Traže se GAĆE! Posljednji put viđene na 1. katu FFRI

TRAGEDIJA!

Na prvom katu Filozofskog fakulteta u Rijeci posljednji su put viđene GAĆE! Zasada imamo samo fotografiju, a i njoj bi dobro došao retuš.

Stigla je dojava da bi gaće trebale biti na fakultetu opet u petak – stoga organiziramo potragu s početkom u 11:30 na prvom katu ispred 139!! Vidimo se i do tada dobro gledajte – ma čije su to gaće!?