Abeceda PU: Aditon

Aditon je nepristupačni prostor antičkog hrama, njegovo svetište. Strogo je odijeljen od ostatka hrama, najčešće zastorom. Ulaz u aditon dopušten je samo posvećenim osobama.

12

 

 

 

 

 

 

 

Literatura:

Mohorovičić, A., Batušić, S., Šeper, M. (ur.), Enciklopedija likovnih umjetnosti. Svezak prvi, Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1959., str. 8.

Vogel, G., Muller, W. (prev. Pelc, M.), Atlas arhitekture 1, Zagreb: Golden Marketing i Tehnička knjiga, 1999., str. 8.

 

Abeceda PU: Ambon

Ambon je povišena govornica u crkvi smještena na mjestu spajanja svetišta i broda. Namijenjena je u prvom redu čitanju ili pjevanju biblijskih tekstova u liturgiji.

Sastoji se od:

  • ovalne ili poligonalne ograde
  • postolja na kojem počiva ograda
  • maloga stubišta kojim se penje do povišenog mjesta s ogradom.

U bazilikama se obično nalaze dva takva ambona: južni za čitanje poslanica i starozavjetnih tekstova, a sjeverni za čitanje ili pjevanje evanđelja. U ranokršćanskim bazilikama amboni se nalaze na bočnim stranama “scholae cantorum”, a u romaničkim crkvama u dnu crkve, okrenuta glavnom brodu.

ambon

 

Literatura:

Domljan, Ž. (2005). Hrvatska likovna enciklopedija, 1 / A-B. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, str. 125-6.

Mohorovičić, A., Šeper, M. i Batušić, S. (ur.) (1959). ENCIKLOPEDIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI. Svezak prvi. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod. str 5-10.

Vogel, G. i Muller. W. (prev. Pelc, M.) (1999). Atlas arhitekture 1. Zagreb: Golden-marketing i Tehnička knjiga. str. 8.